Rezervace

Přihlášením na skupinové lekce prohlašuji, že se lekce účastním dobrovolně, na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Pokud mi při cvičení vznikne jakákoliv škoda na zdraví či majetku, beru na vědomí, že za ni cvičilka nenese žádnou odpovědnost. Jsem si vědom/a, že tento typ cvičení bude ode mě vyžadovat fyzické vypětí. Prohlašuji, že mi není známa žádná překážka v mém zdravotním stavu, která by účasti na cvičení bránila. Jsem povinen/povina mít vhodné cvičební oblečení. Jsem povinen/povina odhadnout svoje schopnosti a fyzickou kondici, nesmím přeceňovat své síly a jsem povinen respektovat rady a doporučení cvičitelky!

 

Pro novou registraci, použijte prosím odkaz níže:

https://www.web-rezervace.cz/prihlaseni/den/index.php?rezervace=fitboxolomouc.cz